T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Eyüp Devlet Hastanesi

.

Kısaca

     İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren Eyüp Devlet Hastanesi İstanbul'un tarihi semtlerinden Eyüp’te Silahtarağa Caddesi'nde Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren devlet hastanelerimizdendir.
     Eyüp İlçesi Otakçılar semtinde 1945 - 1952 yılları arasında İşçi Sigortaları Dispanseri olarak verilmeye başlayan sağlık hizmeti, 1952 yılından sonra şimdiki yerinde SSK Hastanesinedönüşerek devam etmiş, 2005 yılından sonra da T.C Sağlık Bakanlığına devredilerek Eyüp Devlet Hastanesi olarak halen hizmet vermektedir.
     2002-2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm programı kapsamında Eyüp Devlet Hastanesinin Poliklinikleri, klinikleri, acil servisi, nitelikli hasta odaları, ameliyathaneleri, yoğun bakımları, laboratuarları ve Görüntüleme Merkezini içeren binaları donanımsal alt yapı ve hizmet altyapısı ile birlikte yenilenmiştir.

        Eyüp Devlet hastanesi halen; %80 yatak doluluk oranı ve  yıllık  10.000 yatan hastası ile 150 yataklı  nitelikli hasta odalarına sahip klinikleri, yıllık 700.000 ayaktan hastası  ile 75  muayene odalı merkez ve semt poliklinikleri, yıllık 250.000 hastası ile 12 gözlem yataklı II. Seviye Acil Servisi, 8 yataklı   II. Seviye  6 yataklı I. Seviye erişkin  yoğun bakımları, yıllık 8.000 ameliyat ile, 6 odalı/masalı ameliyathanesi ve merkezi sterilizasyon ünitesi, tüm tetkiklerin iç ve dış kalite kontrolleri düzenli olarak yapılan cihazlarda yapıldığı Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji laboratuarları randevu ve raporlamanın en kısa sürede yapıldığı Röntgen, Tomografi, Manyetik Rezonans (MR), Mamografi,  Ultrason (USG), Renkli Dopler Ultrason (RDUSG), Kemik Dansitometrisi ve Endoskopi tetkikleriyle görüntüleme merkezi, tanı ve tedavi  bölümleri, bölgede 1800 e yaklaşan kayıtlı yatağa bağımlı hastaların evde  bakım ve takipleri için evde sağlık hizmeti birimi, psiko sosyal destek hizmetinin verildiği Toplum   Ruh Sağlığı Merkezi …vb,    birimleriyle günlük ortalama 3500 hastaya hizmet vermektedir. Hastanemiz her yıl Sağlık Bakanlığı ve  TSE tarafından  yapılan dönemsel denetimler ile belgelenen yüksek kalite seviyesini  devam ettirmektedir.

Eyüp Devlet Hastanesi